Leeghuis nieuws m.b.t. aankoop en verhuur op de woningmarkt

In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal nieuw verstrekte Nationale Hypotheekgaranties met 14% toegenomen tot 23.100 (20.300). Het aantal verliesdeclaraties is bijna verdubbeld tot 1.313 (765). Beide ontwikkelingen zijn het gevolg van de eindejaarsdrukte, aldus het Waarborgfonds Eigen Woningen.

Eind vorig jaar nam het aantal verkochte woningen toe door de per 1 januari gewijzigde regelgeving voor hypotheken. "Dit verschijnsel deed zich ook voor in het derde kwartaal van 2012. Toen was sprake van een voorjaarsrally op de koopwoningmarkt vanwege de toenmalige onzekerheden over de overdrachtsbelasting per 1 juli 2012", aldus het Waarborgfonds.

Meer dan de helft van de nieuwe NHG's heeft betrekking op woningen die in december zijn gekocht. "Het aantal nieuwe garanties dat betrekking heeft op aankopen in 2013 ligt conform de verwachtingen op een lager niveau dan in 2012."
Ook bij de verliesdeclaraties is de maand december goed voor de helft van het totaal. "Desondanks ligt het aantal verliesdeclaraties in 2013 op een structureel hoger niveau dan in 2012. Dit laat zich verklaren door de verdere daling van de woningprijzen, waardoor meer woningen 'onder water' zijn komen te staan. Hierdoor is de kans op een verlies na een noodzakelijke verkoop groter dan voorheen. Daarnaast is sprake van een volume-effect, omdat de afgelopen jaren meer garanties zijn verstrekt dan in de jaren daarvoor."
Het garantievermogen van het waarborgfonds is in het eerste kwartaal gelijk gebleven op € 786 mln. Om dat bedrag op peil te houden, is de NHG-premie per 1 januari verhoogd van 0,70% naar 0,85%.

Bron:Rob van de Laar - AM web

Neem contact op met Leeghuis

Persoonlijk advies? Neem contact op met Leeghuis - verkopen en verhuren

Inschrijven als verhuurder

ik wil mijn woning verhuren