Leeghuis nieuws m.b.t. aankoop en verhuur op de woningmarkt

De nieuwe Leegstandwet

rijksoverheidHet wordt voor woningbezitters eenvoudiger om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen de eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder en is niet langer gebonden aan een maximale huursom.

Dat is het gevolg van wijzigingen in de Leegstandwet, waarmee de Eerste Kamer dinsdag 18 juni heeft ingestemd. De gewijzigde wet treedt per 1 juli 2013 in werking.

Impuls verbouw leegstaande kantoren naar woningen

“De verruiming maakt het lonend om bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen naar woonruimte. Het wordt voor eigenaren aantrekkelijker omdat ze hun investeringen voor de ombouw makkelijker kunnen terugverdienen binnen 10 jaar”, aldus minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Dit geldt ook voor andere leegstaande gebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of scholen. Bij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan wordt de vergunning in één keer voor de hele duur van de ontheffing verleend.

Kansen voor sloop- en renovatie

De maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop – en renovatiewoningen wordt verlengd tot zeven jaar. In de huidige markt blijken de sloop - en renovatieplannen voor huurwoningen vaak meer tijd te vergen dan oorspronkelijk gepland. Nu kunnen deze panden gedurende de hele periode bewoond blijven.

Vergunning voor tijdelijke verhuur

Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur blijft bestaan. De vergunningverlening garandeert aan de eigenaar/verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de termijn is verstreken. Bovendien geldt de normale huurbescherming niet. Bij te koop staande leegstaande woningen biedt de toets vooraf door de gemeente en het vergunningstelsel ook voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning direct leeg kan worden verkocht.


Bron:Rijksoverheid

Steeds meer gedwongen huizenverkopen

AMSTERDAM - Steeds meer huiseigenaren moeten hun woning gedwongen verkopen, omdat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Vooral het aantal onderhandse verkopen neemt toe.

gedwongen huizenverkopenFoto: ANP

Dit blijkt uit antwoorden van minister Blok (Wonen), Dijsselbloem (Financiën) en Opstelten (Justitie) op Kamervragen van het CDA over executieveilingen en onderhandse executies.

In totaal werden er in 2012 2488 huizen verkocht via een executieveiling, tegenover 2679 in 2011 en 2186 in 2010.

Het aantal gedwongen verkopen via een veiling is in 2012 ten opzichte van het jaar daarvoor iets gedaald.

Onderhandse verkopen

Maar het aantal onderhandse verkopen van huiseigenaren met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen nam in de afgelopen jaren juist toe: waar in 2008 nog 1356 huizen onderhands werden verkocht is dit in 2011 gestegen naar 3847 verkopen.

Voor 2012 wordt het aantal onderhandse verkopen door de Nederlandse Vereniging van Banken op 4500 geschat.

Een huis wordt gedwongen verkocht als een hypotheekhouder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Als een huis direct via een makelaar wordt verkocht en niet via een veiling, is er sprake van een onderhandse verkoop.

Volgens de ministers is het wenselijk dat het aantal executieveilingen ook afneemt, omdat woningen minder opleveren op een veiling.

Als een gedwongen verkoop van een woning noodzakelijk is, dan wordt steeds vaker geprobeerd een woning onderhands te verkopen voor een hogere opbrengst.

"Het is redelijk dat financiële instellingen mensen stimuleren om te kiezen voor onderhandse verkoop", aldus de ministers.

Betaalachterstand

Ondertussen blijkt ook uit cijfers van het BKR dat het aantal woningeigenaren dat een betaalachterstand heeft op de hypotheek toeneemt. Waar begin 2010 nog bijna 45.000 huiseigenaren een registratie hadden, is dit in juli van vorig jaar gestegen naar ruim 72.000 registraties.

"De cijfers laten zien hoeveel gezinnen nu in grote problemen zitten. Dat het aantal huiseigenaren met een BKR-registratie stijgt laat bovendien zien dat het aantal gedwongen verkopen nog verder kan stijgen", aldus Pieter Omtzigt van het CDA in een reactie.

"We willen van minister Blok horen wat hij hier aan gaat doen."

Banken

Omtzigt vraagt zich bovendien af of banken wel aan hun zorgplicht hebben voldaan, omdat ze in bepaalde gevallen een te hoge hypotheek zouden hebben verstrekt. Ook wil Omtzigt weten of het systeem van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in de toekomst nog wel houdbaar blijft.

"Het lijkt wel alsof banken bij huizen die vallen onder de Nationale Hypotheekgarantie eerder aandringen op een gedwongen verkoop dan huizen die niet onder die garantie vallen. Omdat ze dan nog wat geld terugzien. Terwijl: de NHG is er voor de consument, niet voor de banken."

Volgens minister Blok herkent de NHG zich echter niet in dit beeld.

Als huizenbezitters met een NHG in financiële problemen komen en hun huis gedwongen moeten verkopen, draait de NHG voor de restschuld op. De hypotheek moet dan wel met NHG-garantie zijn afgesloten.


Bron:nu.nl - Heleen Haverkort

hypotheekmarkt is stilgevallen

hypotheekmarkt is stilgevallendo 28 feb 2013, 14:24

UTRECHT (AFN) - De aanscherping van de regels voor de hypotheekrenteaftrek heeft de vraag naar nieuwe hypotheken in de eerste maanden van dit jaar weggevaagd. Dat liet financieel directeur Bert Bruggink van Rabobank donderdag weten in een toelichting op de jaarcijfers van zijn bank.

,De aanvragen voor nieuwe hypotheken liggen op een dieptepunt'', stelde Bruggink. ,,Zo rustig heb ik het nog nooit meegemaakt.'' Die ontwikkeling past in het beeld dat eerder al werd geschetst door makelaarsvereniging NVM. Die liet weten dat het aantal bezichtigingen in 2013 drastisch is teruggevallen. Eind 2012 was er juist een kleine opleving in de woningverkopen omdat huizenkopers de aanscherping van de hypotheekregels voor wilden zijn.

Rabobank verwacht dat de huizenmarkt pas volgend jaar weer herstelt. De nieuwe kabinetsplannen ten aanzien van de woningmarkt zijn een goede stap in de richting van dat herstel, stelde Rabo-topman Piet Moerland. ,,Het kabinet steekt in ieder geval zijn nek uit en is met goede ideeën gekomen, zoals de lagere btw op verbouwingen.''

Constructie

Ook het idee om huizenbezitters in de gelegenheid te stellen hun aflossing tot een deel van de hypotheek te beperken, viel bij Rabo in goede aarde. De constructie is volgens Moerland echter wel te complex.,,Ik kan me voorstellen dat dit een opstap is naar een nieuw en simpeler hypotheekproduct. We moeten het allemaal niet te ingewikkeld maken.''

De Nederlandse woningmarkt is niet ongezond, benadrukte Moerland. ,,Er is geen overschot aan woningen, we creëren zelfs een tekort omdat er erg weinig wordt gebouwd. Dat betekent dat de prijzen op termijn de bodem zullen bereiken en daarna weer zullen stijgen.''

Werkloosheid

Ondanks de toenemende werkloosheid en de dalende huizenprijzen ziet Rabobank nog altijd weinig betalingsproblemen bij huizenbezitters. Momenteel zouden ongeveer 4700 hypotheekklanten van Rabobank niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat is minder dan 1 procent van het totale aantal hypotheken dat de bank heeft uitstaan.

Voor echt grote problemen moet de economische malaise verder toenemen dan nu wordt verwacht, stelde Bruggink. ,,Als de werkloosheid in de dubbele cijfers loopt, dan nemen de betalingsproblemen echt toe. Nu concentreert de werkloosheid zich toch vooral in sectoren waarin minder mensen met een koophuis werkzaam zijn.''


Bron:De financiele telegraaf

Neem contact op met Leeghuis

Persoonlijk advies? Neem contact op met Leeghuis - verkopen en verhuren

Inschrijven als verhuurder

ik wil mijn woning verhuren