Leeghuis nieuws m.b.t. aankoop en verhuur op de woningmarkt

Rabobank en ABN AMRO stellen verwachting huizenprijzen bij

 

Nu het aantal woningverkopen dit jaar fors hoger uitpakt dan verwacht, stellen de Rabobank en de ABN AMRO hun verwachting voor de huizenprijzen in 2017 bij. Waar de Rabobank eerder uitging van een prijsstijging van 5 tot maximaal 7%, verwacht ze nu een gemiddelde stijging van 6,5%. ABN AMRO stelt haar verwachtingen bij van 5 naar 7%.

Volgens de Rabobank zijn er in het eerste kwartaal van 2017 55.911 woningen verkocht. Dit is 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en daarmee het beste eerste kwartaal ooit. De huizenprijzen stegen de eerste drie maanden van 2017 met 6,8% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, aldus de Rabobank.
Schaarste

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De gemiddelde vraagprijs voor een woning is momenteel 331.000 euro. Dat is 7,6% hoger dan een jaar geleden. Een belangrijke reden voor deze forse stijging is de toenemende schaarste. Hoewel de bouw weer aantrekt, blijft het aantal opgeleverde woningen achter bij de groei van het aantal huishoudens. Daar komt voorlopig waarschijnlijk geen eind aan. Ook blijft de hypotheekrente laag. We verwachten dat deze in de loop van 2017 stijgt, maar dat gaat minder hard zijn dan we eerder meenden. Vanwege de sterke resultaten over de eerste vijf maanden van het jaar én de lagere hypotheekrenteverwachtingen, verhogen we onze ramingen."
Snel verkocht

De Rabobank denkt dat de oorzaak voor de versnelde prijsstijging van de huizen bij deze lage hypotheekrente ligt. Hierdoor kunnen woningkopers hun nieuwe huis voordelig financieren. Ook is volgens hen het consumentenvertrouwen hoog door de economische groei en de inkomensstijging. Hierdoor worden woningen dan ook snel verkocht. In het eerste kwartaal van 2017 stond een woning gemiddeld 77 dagen te koop. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 107 dagen.
Appartementen

Aangezien het aandeel doorstromers op de woningmarkt groeit, stegen volgens de ABN AMRO de prijzen van huizen boven de 250.000 euro in het eerste kwartaal het hardste (8%). Goedkopere woningen hadden een toename van 7%. Volgens de economen van de bank zijn appartementen momenteel meer in trek dan hoek- en rijwoningen. Op hun beurt stijgen deze laatstgenoemde woningtypes harder in waarde dan vrijstaande woningen. Ook zijn vooroorlogse woningen populairder dan naoorlogse huizen. Dit is te verklaren door de toenemende belangstelling voor wonen in de stad en het liefst in of bij het centrum, aldus de economen. In deze buurten zijn vaak meer oude woningen en appartementen te vinden.
2018

Het Economisch Bureau van ABN AMRO stelt ook deels de verwachtingen voor 2018 bij. De economen denken dat de prijzen volgend jaar met 5 %t stijgen. Tot op heden ging het Economisch Bureau uit van een lichtere toename (3%). De economen houden wel vast aan een afname van het aantal woningverkopen in 2018 ten opzichte van dit jaar. ABN AMRO gaat uit van een daling van 5 procent.

 

Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/rabobank-en-abn-amro-stellen-verwachting-huizenprijzen-bij

 

NVM Woontoets

NVM Woontoets

NVM woontoets

De NVM Woontoets is een deskundige screening, speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee onderzoekt de NVM-makelaar de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder, koper of opdrachtgever.

Door de NVM-Woontoets voorkomt uw NVM-makelaar zoveel mogelijk dat personen achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. Ook werpt u een blokkade op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten.

De NVM Woontoets bestaat uit 3 onderdelen:

  • ID-verificatie: alle typen identiteitsbewijzen (zowel uit Nederland als uit het buitenland) worden gecontroleerd op echtheid, vermist en gestolen
  • Creditcheck: informatie uit openbare bronnen over o.a. incasso, onroerend goed, telefoon, bedrijf, curatele en verhuizingen
  • Specifieke woonvragen: op basis van een aantal harde (controleerbare) en zachte (dossieropbouw) vragen worden mogelijke risicofactoren nagegaan

Wanneer er een NVM Woontoets wordt uitgevoerd, wordt de persoon vooraf geïnformeerd. Binnen tien minuten is het eerste resultaat bekend. Eventueel zal nader diepgaander onderzoek volgen.

Digitaal dossier

Van iedere verificatie wordt een volledig digitaal dossier gemaakt waar op een later moment documenten aan toegevoegd kunnen worden. Documenten die in het dossier opgenomen kunnen worden zijn:

  • Een kopie van de laatste 3 salarisspecificaties
  • Een kopie van de laatste 3 loonstortingen
  • Een verhuurderverklaring
  • Een acceptatieformulier
  • Een werkgeversverklaring
  • Een historisch uittreksel uit het GBA

Kwaliteitsmerk

De NVM is niet alleen het kwaliteitsmerk voor de koopwoningmarkt, maar ook voor de huurwoningmarkt. Daarom stelt de NVM hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening die haar leden verstrekken. Elke NVM-makelaar staat garant voor een zorgvuldige afwikkeling van de (huur)transactie.

Neem contact op met Leeghuis

Persoonlijk advies? Neem contact op met Leeghuis - verkopen en verhuren

Inschrijven als verhuurder

ik wil mijn woning verhuren