volg leeghuis:

Een te koop staande woning huren

Door de aanpassingen in de Leegstandswet kunnen woningbezitters hun leegstaande koopwoning verhuren.
Daarmee is het aanbod van luxe en moderne woningen voor huurders enorm gestegen. Omdat Leeghuis woningen van particuliere woningbezitters verhuurt, zoeken wij altijd huurders die zorgvuldig omgaan met dit kostbare bezit.

Bij huren onder de voorwaarden van de Leegstandwet gelden de volgende regels:

 • De minimale huurtermijn bedraagt 6 maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van 1 maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van drie maanden.
 • De woning blijft gedurende de verhuurperiode in de verkoop.
 • De bank keurt verhuur goed, zodat er geen uitzettingsrisico bestaat.

Om er zeker van te zijn dat huurders aan hun betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen, hanteren we bij Leeghuis een inkomensnorm van ongeveer 4x de maandhuur. Als het inkomen daarvoor ontoereikend is kan door een extra borgstelling alsnog aan de voorwaarden worden voldaan. Ook een garantstelling door een derde partij kan uitkomst bieden.

Een te koop staande woning huren

De huurder betaalt bij de ondertekening van de huurovereenkomst minimaal één maand borg aan de eigenaar. Als de huurovereenkomst wordt beëindigd, en de woning volgens afspraken wordt opgeleverd, ontvangt de huurder deze borg retour van de eigenaar.

Wilt u na een bezichtiging een woning huren, dan zullen we u om enkele gegevens vragen. Deze hebben betrekking op uw inkomen, betaalwaardigheid en identiteit. Nadat we deze gegevens hebben gecontroleerd kan de huurovereenkomst worden opgemaakt.

Welke gegevens hebben we bij Leeghuis van u nodig?

 • Een kopie in kleur van de voor- en achterzijde van uw legitimatiebewijs, die van uw partner en eventueel inwonende kinderen (paspoort, verblijfsvergunning of identiteitskaart, geen rijbewijs)
 • Een kopie van uw bankpas
 • Een inschrijf/machtigingsformulier. Wilt u zich aanmelden als huurder bij Leeghuis, download dan het inschrijfformulier
 • Een verhuurdersverklaring, als u eerder gehuurd heeft - download verhuurdersverklaring
 • Een kopie van drie recente loonstroken (bij wekelijkse uitbetaling vier) aangevuld met een werkgeversverklaring - download werkgeversverklaring
 • Een kopie van het rekeningafschrift waarop te zien is dat uw salaris is gestort. Als u geen papieren afschriften meer ontvangt, volstaat een afdruk van het internet ook.
 • Een kopie van het polisblad waaruit blijkt dat u over een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering beschikt.
 • Ondernemers vragen we om een recente aangifte inkomstenbelasting en een ingevulde accountantsverklaring te overleggen.
  De keuze om een ondernemer als huurder te accepteren, ligt uiteindelijk bij de eigenaar van de woning. Een verhoogde borgstelling (bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden huur) kan voor extra zekerheid zorgen en uw kansen om als huurder te worden geaccepteerd vergroten. Download accountantsverklaring.
 • Als u gepensioneerd bent, vragen wij u een kopie van uw pensioenverzekering en een kopie van uw AOW-uitkering te overleggen.
 • Een volledig ingevulde akte van garantstelling. Dit is alleen vereist als uw salaris minder dan 4 x de huur bedraagt. Download akte van garantstelling. Alleen een volledig ingevulde akte van garantstelling, die is voorzien van alle begeleidende stukken, kan in behandeling worden genomen. Voor het opmaken en goedkeuren van een akte van borgtocht brengen wij € 95,- (incl. BTW) in rekening bij de huurder.

Inschrijven als woningzoekende - klik hier

Inschrijven als woningzoekende

inschrijven-huurder

Verhuren met HUURGarantie®

Uw koopwoning verhuren met huurgarantie