volg leeghuis:

De borgsom bij de tijdelijke verhuur van koopwoningen

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst ontvangt u van de huurder een borgsom. die meestal gelijk is aan één maand huur. Deze borg geeft de verhuurder extra zekerheid. Wordt de woning aan het einde van de huurperiode volgens afspraak opgeleverd, dan krijgt de huurder die borg weer terug. Dat is bijna altijd het geval.
Soms moeten er echter (kleine) reparaties worden uitgevoerd, om de woning weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
Dit noemt men mutatieschade. De schade wordt dan uit de door Leeghuis beheerde borgsom voldaan.

Tijdens de sleuteloverdracht voeren we bij Leeghuis een zeer uitgebreide opleveringsinspectie uit. Bovendien maken we foto’s.
Dat doen we om de staat van uw woning optimaal vast te leggen. Om discussie tussen u en uw huurder te voorkomen, is er ook altijd een van onze medewerkers bij de eindoplevering aanwezig. De medewerker van Leeghuis stelt hierbij op onafhankelijke wijze vast of er sprake is van mutatieschade. En zo ja, hoeveel er vanuit de borgsom dient te worden voldaan om de schade te herstellen.

Borgsom bij tijdelijke verhuur koopwoning


Beheer van de borgsom door Leeghuis

Het kan voor zowel de verhuurder als huurder prettig zijn om de waarborgsom te laten beheren door Leeghuis. Een verhuurder kan op die manier niet in de verleiding komen om de borgsom tijdelijk te "lenen". Bij een persoonlijk of zakelijk faillissement, beslaglegging of andere financiële tegenvaller, wordt de borgsom niet aangemerkt als eigen vermogen. Voor de huurder is het beheer van de borgsom door Leeghuis een garantie dat het geld op een veilige en goed beheerde rekening staat en dat het altijd beschikbaar is.

Voor onze aanwezigheid bij de op(eind)leveringsinspecties en het beheer van de borgsom brengen we geen aanvullende kosten in rekening!

Gratis indicatie verhuurwaarde

indicatie-verhuurwaarde

leeghuis persoonlijk-advies

Ik wil mijn huis verhuren

inschrijven-verhuurder

Verhuren met HUURGarantie®

Uw koopwoning verhuren met huurgarantie