volg leeghuis:

Mogelijke afwegingen om wel of niet uw koopwoning tijdelijk te verhuren.

Voordelen:

 • Het grootste voordeel van het tijdelijk verhuren van uw woning is natuurlijk de huuropbrengst.
 • Een goed bewoond huis verkoopt veel makkelijker en sneller dan een leeg huis.
 • U staat sterker in de onderhandeling met een potentiële koper, omdat verkoop minder urgent is.
 • De woning wordt verzorgd en verwarmd.
 • De gemeentelijke bewonersbelastingen komen voor rekening van de huurders.
 • Contracten van nutsvoorzieningen/telecomaanbieders komen op naam van de huurders.
 • U kiest zelf uw huurder, doordat u zelf de bezichtigingen uitvoert.
 • Het eigen woningforfait vervalt.
 • De huurinkomsten zijn onbelast.
 • U loopt minder kans op vandalisme en verpaupering.
 • Uw woning blijft actief in de verkoop.
 • De huurovereenkomst kan op elk moment worden ontbonden.

Nadelen, waarvan Leeghuis de schuingedrukte voor u heeft weten te ondervangen.

 • De kans dat uw woning niet netjes wordt bewoond.*
 • Het risico dat de maandelijkse huur niet wordt voldaan.*
 • Het gevaar dat de huurder uw woning niet wil verlaten.*
 • De kans dat uw woning er niet tiptop uitziet tijdens een verkoopbezichtiging.*
 • Als blijkt dat er schade aan de woning is ontstaan aan het einde van de verhuurperiode.*
 • De mogelijkheid dat er een wietplantage wordt geïnstalleerd, met alle criminele activiteiten en schade van dien.*
 • Het onderhoud kan erbij inschieten.*
 • De hypotheekrente is niet meer aftrekbaar.

  

 • Hoe voorkomen wij dat uw woning niet netjes wordt bewoond... +

  Bij Leeghuis selecteren we een groep potentiële huurders voor u. Deze huurders zijn al door ons gescreend op inkomen, gezinssamenstelling, wel of niet rokend, met of zonder huisdier, etc. Vervolgens voert u zelf de verhuurbezichtigingen uit en beslist u op uw onderbuik gevoel wie u als huurder(s) wilt accepteren.

  Nadat u een keuze heeft gemaakt tussen de kandidaten wordt uw favoriet zeer uitvoerig gescreend. Zo vragen wij de volgende gegevens op: kopie id, verhuurverklaring (indien eerder gehuurd), werkgeversverklaring, kopie bankafschrift met salarisbijschrijving en 3 opeenvolgende loonstroken. Bij zelfstandige ondernemers vragen wij om een accountantsverklaring en de verlies- en winstrekening te overleggen. Daarnaast ondertekent de huurder een machtigingsformulier waarmee Leeghuis in samenwerking met de NVM woontoets een screening uit kan voeren. Daarbij worden gegevens als identiteit, kredietwaardigheid en woonverleden gecheckt. Bij groen licht haalt u voor 99% zeker een "goede" huurder "in huis".

  Wilt u nog meer zekerheid? Verhuur dan met HUURgarantie®.

 • Bij Leeghuis zorgen we voor zekerheid op het gebied van de huurbetalingen +

  Wij willen u extra zekerheid geven dat u elke maand op een vaste dag de huur ontvangt. Daarom heeft Leeghuis het huurincasso servicepakket ontwikkeld. De huur wordt maandelijks bij uw huurder geïncasseerd en vervolgens gestort op uw rekening. Als uw huurder niet betaalt, wordt dit direct door ons opgemerkt. Wij nemen vervolgens contact op met uw huurder om vast te stellen waarom er niet geïncasseerd kon worden. Vervolgens sturen we een (eerste) betalingsherinnering. In de meeste gevallen is er geen sprake van opzet en gaat het om een misverstand. Een herinnering is dan voldoende om de achterstallige huur alsnog betaald te krijgen, of we maken hier in overleg met u concrete afspraken over.

  Als er daadwerkelijk sprake is van wanbetaling ondernemen we ook direct de juiste stappen. Na een eerste herinnering stellen we in samenwerking met een gerechtsdeurwaarder de zogenaamde veertiendagenbrief op. In deze brief stellen we de huurder in gebreke. Bovendien houden we de huurder verantwoordelijk voor eventuele bijkomende incassokosten die door de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt. Het ontvangen van een veertiendagenbrief is meestal voldoende voor een huurder om direct tot betaling over te gaan.

  Als u uw woning verhuurt met HUURgarantie® zijn uw huurinkomsten voor 100% gegarandeerd. Ook als de huurder niet betaalt.

 • Hoe zorgen wij dat de huurder uw woning verlaat als u daarom vraagt... +

  De huurovereenkomst maken we op onder de voorwaarden van de Leegstandwet. Uw huurder is hierdoor verplicht om uw woning binnen drie maanden te verlaten, als u dat aangeeft. Hiervoor dient een opzeggingsbrief te worden opgemaakt en per aangetekende post te worden verstuurd. Leeghuis levert deze brief voor u aan. Als uw huurder uw verzoek negeert, treedt Leeghuis met uw huurder in contact. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, kunt u dit voorbrengen bij een kantonrechter. U wint deze zaak altijd! Hier zijn kosten aan verbonden.

  Als u uw woning heeft verhuurd met HUURgarantie® kost deze procesgang u niets. Bovendien komt uw zaak dan zeer snel voor de rechter.

 • Hoe zorgen wij ervoor dat uw woning er tiptop uitziet tijdens een verkoopbezichtiging... +

  Uw verkopende makelaar (dit kunt u ook zelf zijn) behoudt gedurende de gehele verhuurperiode het recht om verkoopbezichtigingen uit te voeren. Dit is gelijk een mooi controlemoment om de manier van bewoning te controleren. Het houdt bovendien huurders met verkeerde bedoelingen vooraf al buiten de deur. Bent u of is uw makelaar niet tevreden over de staat van uw woning tijdens een verkoopbezichtiging? Dan neemt Leeghuis in nauwe samenwerking met u en uw makelaar contact op met uw huurder. Daarbij geven wij aan dat als er geen verbetering optreedt in de manier van bewoning, wij genoodzaakt zijn de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen.

 • Hoe gaan wij om met eventuele schades aan de woning... +

  Leeghuis is aanwezig bij de oplevering van uw woning aan uw huurder(s). Uw huurder stelt minimaal één maand huur als borg beschikbaar. Dit om eventuele schades die ontstaan tijdens de verhuurperiode (de zogenaamde "mutatieschade") te dekken. Tijdens de oplevering maken we een uitgebreid inspectierapport op, waarin we de technische staat van uw woning minitieus vastleggen. Dat doen we door middel van foto’s en een videofilm van uw woning te maken. Ook aan het eind van de huurovereenkomst zijn we weer aanwezig. Hierbij stellen wij onafhankelijk vast of er schade is ontstaan. En zo ja, hoeveel er vanuit de borgsom dient te worden voldaan.

 • Met verkoopbezichtigingen voorkomen we criminele activiteiten in uw woning +

  Omdat u, of uw makelaar, voor het uitvoeren van een verkoopbezichtiging uw woning kan betreden, is deze niet interessant voor huurders met verkeerde intenties. Daarbij wordt uw huurder door Leeghuis zorgvuldig geselecteerd en uitgebreid gescreend. Mocht uw woning ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch onjuist worden gebruikt (bijvoorbeeld een wietkwekerij), dan kan dit een fikse (financiële) schadepost betekenen.

  Als u verhuurt met HUURgarantie® wordt uw woning periodiek gecontroleerd op de aanwezigheid van een wietkwekerij. Doordat deze controles worden uitgevoerd, kunt u als eigenaar/verhuurder niet langer verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele wietkwekerij in uw woning.

 • Hoe voorkomen we dat het onderhoud van de woning er tijdens de verhuur bij inschiet... +

  Huurder en verhuurder hebben op het gebied van onderhoud van de verhuurde woning rechten en plichten ten opzichte van elkaar. In hoofdlijnen is de verhuurder verantwoordelijk voor de buitenkant van de woning en de huurder voor de binnenkant. Eén en ander is vastgelegd in de "algemene voorwaarden huur woonruimte" en "het besluit kleine herstellingen" die deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Een storing of lekkage komt altijd ongelegen en vraagt om een snelle en adequate oplossing. Leeghuis werkt hiervoor samen met "Uw Huismeester". Bij een technisch probleem staat er dan binnen twee uur een vakman op de stoep om het probleem te verhelpen. Hierbij worden geen voorrijkosten in rekening gebracht (ook niet op zon- en feestdagen) en wordt gerekend met een uurtarief van € 45,- excl. btw. Reparaties tot € 250,- worden direct uitgevoerd. Boven de € 250,- krijgt u eerst een offerte die gegarandeerd zeer scherp is. Een basis jaarabonnement op "Uw Huismeester" kost u slechts € 5,- per maand.

  Indien u kiest voor het verhuren van uw woning met HUURgarantie® is het eerste jaar basis abonnement hierbij inbegrepen.

 • 1

Gratis indicatie verhuurwaarde

indicatie-verhuurwaarde

leeghuis persoonlijk-advies

Ik wil mijn huis verhuren

inschrijven-verhuurder

Wat kost een vergunning in uw gemeente

vergunningen-per-gemeente

Inschrijven als woningzoekende

inschrijven-huurder

Verhuren met HUURGarantie®

Uw koopwoning verhuren met huurgarantie